คลิ๊กลงทะเบียน โครงการ การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี ครั้งที่ 1 (ร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ) จังหวัดอุดรธานี วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.30 น.
คลิ๊กลงทะเบียน งานผลการเจรจา RCEP วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563
คลิ๊กลงทะเบียน งานเปิดตัวโครงการ DTN Business Plan Award 2020 "ชี้ช่องโอกาส บุกตลาดด้วย FTA" วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องสกุณตลา บอลรูม โรงแรมเพนนินซูลา กรุงเทพ
คลิ๊กลงทะเบียน งานสัมมนา “เจาะลึกชิลี : โอกาสการค้าการลงทุนของไทยในอเมริกาใต้” วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 – 13.30 น.
คลิ๊กลงทะเบียน งานสัมมนา "Brexit the Series: โอกาสดีๆ ที่ผู้ส่งออกสินค้าไทยต้องรู้" วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 - 12.00 น.
คลิ๊กลงทะเบียน การสัมมนา "การจัดตั้งกองทุน FTA" วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 - 14.00 น.
คลิ๊กลงทะเบียน การสัมมนา "1 ทศวรรษ เอฟทีเอ อาเซียน - จีน .....ก้าวต่อไปของเอกชนไทยในแดนมังกร" วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563
คลิ๊กลงทะเบียน การสัมมนา เรื่อง "EFTA New Market in New Normal" การขยายตลาดใหม่รับนิว นอร์มอล กับกลุ่มสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป 4 ประเทศ (สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ และลิกเตนสไตน์) วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 09.00 - 16.30 น.
คลิ๊กลงทะเบียน การสัมมนา เรื่อง "โอกาสขยายตลาดใหม่ ผ่าน FTA อาเซียน - แคนาดา" วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 08.30 - 14.00 น.
คลิ๊กลงทะเบียน การสัมมนา เรื่อง" ไทยพร้อมหรือยังที่จะฟื้นการเจรจา FTA ไทย-EU?" วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 09.00 - 16.30 น.
คลิ๊กลงทะเบียน โครงการ "พัฒนาความพร้อมทางการค้าของสหกรณ์ไทยสู่การค้าเสรี" (ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์) ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดสุโขทัย วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563
คลิ๊กลงทะเบียน การสัมมนาประชาพิจารณ์ เรื่อง "ก้าวต่อไปของไทย หลังปิดดีล RCEP" ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดสงขลา วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.
คลิ๊กลงทะเบียน การสัมมนาประชาพิจารณ์ เรื่อง "ก้าวต่อไปของไทย หลังปิดดีล RCEP" ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดขอนแก่น วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.
คลิ๊กลงทะเบียน การจัดงานสัมมนาเรื่อง “แนวทางการจัดตั้งกองทุน FTA” ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 - 14.00 น.
คลิ๊กลงทะเบียน โครงการ “การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรไทยในยุคการค้าเสรี" ครั้งที่ 2 (ร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ) ช่วงเช้า 09.30-12.30 น. ช่วงบ่าย 13.30-16.30น.
คลิ๊กลงทะเบียน โครงการสัมมนา "การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ตลาดการค้าเสรีอาเซียน" ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดปัตตานี 09.30 - 12.30 น. และ 13.30 - 16.30 น.
คลิ๊กลงทะเบียน การสัมมนาหัวข้อ " เข้าใจ Brexit พลิกสัมพันธ์การค้ากับยุโรป " วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 08.00-16.30 น
คลิ๊กลงทะเบียน การสัมมนาเรื่อง " ก้าวต่อไปของไทย หลังปิดดีล RCEP " ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดชลบุรี วันศุกร์ที่  28 กุมภาพันธ์  2563  เวลา 08.30-16.30 น.
ผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้ว การสัมมนาเรื่อง " ก้าวต่อไปของไทย หลังปิดดีล RCEP " ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น.
คลิ๊กลงทะเบียน การสัมมนาประชาพิจารณ์ " ก้าวต่อไปของไทย หลังปิดดีล RCEP " ครั้งที่ 1 ณ กรุงเทพฯ วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น.
คลิ๊กลงทะเบียน โอกาสและความท้าทายของไทยในการเจรจาการค้าความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป ครั้งที่ 4 จังหวัดขอนแก่น 7 พฤศจิกายน  2562 เวลา 8.30-16.30 น.
คลิ๊กลงทะเบียน โอกาสและความท้าทายของไทยในการเจรจาการค้าความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป ครั้งที่ 3 จังหวัดสงขลา 28 ตุลาคม 2562 เวลา 8.30-16.30 น.
คลิ๊กลงทะเบียน โอกาสและความท้าทายของไทยในการเจรจาการค้าความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป ครั้งที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่  22 ตุลาคม 2562 เวลา 8.30-16.30 น.
คลิ๊กลงทะเบียน โอกาสและความท้าทายของไทยในการเจรจาการค้าความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป ครั้งที่ 1 จังหวัด ชลบุรี 10 ตุลาคม 2562 เวลา 8.30 -16.30 น
ผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้ว การสัมมนาเรื่อง“โอกาสและความท้าทายของไทยในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป” วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น.
คลิ๊กลงทะเบียน กิจกรรมเปิดตัวโครงการ “จัดทัพโคนมไทย บุกตลาดต่างประเทศ ด้วย FTA” วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น.
คลิ๊กลงทะเบียน การสัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง การปรับปรุงพิธีสารว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาทด้านเศรษฐกิจของอาเซียน (ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism: EDSM) วันพุธที่ ๗ สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น.
คลิ๊กลงทะเบียน โครงการ “การรับรองกฎถิ่นกำเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – จีน” ณ จังหวัดสงขลา วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
คลิ๊กลงทะเบียน โครงการ “การรับรองกฎถิ่นกำเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – จีน” วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562
คลิ๊กลงทะเบียน โครงการ "การเพิ่มศักยภาพไทย รุกตลาดการค้าเสรี" (ร่วมกับสมาคมกาแฟไทย) วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562
ผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้ว การสัมมนา หัวข้อ "การรับรองกฏถิ่นกำเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้าภายใต้ความตกลงอาเซียน-จีน" วันพุธที่ 23 มกราคม 2562
คลิ๊กลงทะเบียน การสัมมนา หัวข้อ “อนาคตส่งออกไทยกับพลวัตของสงครามการค้า” วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 08.30 -14.30 น
คลิ๊กลงทะเบียน โครงการ "การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ตลาดอาเซียน ครั้งที่ 2" ณ จังหวัดสงขลา วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561
คลิ๊กลงทะเบียน โครงการ “การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี ครั้งที่ 1” (ร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ) วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561
คลิ๊กลงทะเบียน การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ตลาดอาเซียน ครั้งที่ 1 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
ผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้ว สัมมนาเรื่อง "รู้รอบ ASEAN รอบรู้ RCEP " วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 08.30-16.30 น.
คลิ๊กลงทะเบียน ทดสอบการสร้างโครงการ ทดสอบการสร้างโครงการ
 
สอบถามข้อมูลการอบรม/สัมมนา ขอเข้าร่วม 0-2507-7817 ,0-2507-7513
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ