การสัมมนาประชาพิจารณ์ " ก้าวต่อไปของไทย หลังปิดดีล RCEP " ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดขอนแก่น
ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ 2 โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดข
วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.30-16.30 น.
ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร
(แจ้งเจ้าหน้าที่หน้างาน)
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
หมายเหตุ : รายชื่อเรียงตามตัวอักษร