การสัมมนาประชาพิจารณ์ " ก้าวต่อไปของไทย หลังปิดดีล RCEP " ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดชลบุรี
ณ ห้องแสนสุข 3 โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ ตำบล บางแสน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
วันศุกร์ที่  28 กุมภาพันธ์  2563  เวลา 08.30-16.30 น.
ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร
(แจ้งเจ้าหน้าที่หน้างาน)
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
หมายเหตุ : รายชื่อเรียงตามตัวอักษร