การสัมมนาเรื่อง " ก้าวต่อไปของไทย หลังปิดดีล RCEP " ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดเชียงใหม่
ณ ห้องคอนเวนชั่น 1-2 โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น.
ขออภัย งดการลงทะเบียนเนื่องจากผู้เข้าร่วมสัมมนาเต็มจำนวนแล้ว